Wednesday, 8 November 2017

Karaktereienskap: Vergifnis


Luister na die volgende preek deur Pastor John Mac Arthur: Forgiveness

“To err is human, to forgive is divine” – Alexander Pope
Lees meer oor wat die Bybel ons hieromtrent leer

Films om te kyk vir ontspanning
Tuesday, 10 October 2017

Friday, 8 September 2017

Karakter eienskap: Geloof

“Ek glo” so bely ons. Ons is gelowiges.
Die geloof onderskei ons van ander mense. Dis ons unieke kenmerkende eienskap.
Ons leef altyd en oral uit die geloof, “ons glo” staan oor ons hele lewe geskrywe.

Bou aan 'n Godvrugtige karakter

Inleidend

Die verkeerde wat jou kind doen is nie altyd ‘n direkte verset teen jou gesag nie (ongehoorsaamheid). Baie van die verkeerde wat jou kind doen is as gevolg van ‘n tekort aan karakter. (Paul David Tripp)

Lees meer


Kliek hier vir Power Point aanbieding.

Kliek hier vir 'n lys van emosies en moontlike vrae om die hart agter gedrag te bepaal.

Thursday, 3 August 2017

Verskuilde kuns

Dit is geen tydmors om skeppend besig te wees nie, in teendeel, jy is besig om te wees wat God jou geskape het om te wees!


‘n Vrou se werk: roeping vs beroep

Baie vrouens worstel met die besluit om te werk of nie te werk nie (beroep beoefen) veral wanneer daar kindertjies in die gesin begin aankom. Tydens hierdie bespreking wil ons kyk wat die Bybel vir ons leer oor die vrou, werk asook ons rol as vrouens vir ons mans, ma’s vir ons kinders en werkers in ons huis. Lees meer